Fritid och nöje

Du som driver eller ska starta en fritids- eller nöjesanläggning, som till exempel ett bassängbad eller en golfbana, ansvarar för att verksamheten sköts på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.

Bassängbad och pooler

Du som har ett bassängbad som är öppet för allmänheten eller används av många ska anmäla din verksamhet till miljökontoret.

Bassängbad och pooler>>

Golfbanor

Golfbanor kan påverka miljön både positivt och negativt. Felaktig användning av växtskyddsmedel kan till exempel leda till föroreningar, medan nya dammar i landskapet kan bidra till biologisk mångfald.

Golfbanor>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor