Bifoga handlingar med e-ansökan

Är det första gången du söker ekonomiskt bistånd eller om det har gått mer än två månader sedan du sökte sist ska du göra en nyansökan. Här finns beskrivning på vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din nyansökan.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Du ska lämna in kontoöversikt när du söker ekonomiskt bistånd för första gången eller om det har gått mer än två månader sen du sökte sist. På kontoöversikten ska alla dina konton, också fondkonton om du har det, synas.

Kontoöversikt kan skrivas ut från din internetbank eller hämtas på din bank.

Uppgifter som ska synas på kontoöversikten

 • Kontonummer
 • Saldo på varje konto
 • Namn på de olika kontona

Exempel på kontoöversikt

Exempel på kontoinformation

Du ska skicka in kontoutdrag från alla dina konton tre månader bakåt från den dag som du gör en ansökan.

Kontoutdrag skrivs ut direkt från bankens hemsida

Kontoutdraget ska visa bankens namn, kontonummer, perioden för kontoutdraget, händelser och saldo.

Ansöker du om ekonomiskt bistånd den 15 april ska du skicka med kontoutdrag för perioden 15 januari till 15 april

Exempel på kontoutdrag

Exempel på kontoutdrag

Inkomstdeklaration

Har du fått en inkomstdeklaration ska du lämna in den. Alla fyra sidor ska lämnas in.

Du kan skriva ut din inkomstdeklaration via Skatteverkets hemsida eller hämta den på Skatteverkets kontor.

Exempel på inkomstdeklaration

Exempel på inkomstdeklaration

Du som inte deklarerat ska lämna inkomstuppgifter (kontrolluppgift)

Har du inte deklarerat ska du lämna in inkomstuppgifter (kontrolluppgift) från Skatteverket för det senaste inkomståret.

Du kan hämta inkomstuppgifter (kontrolluppgiften) på Skatteverkets kontor, eller ringa Skatteverket för att beställa hem till din folkbokföringsadress.

Du ska lämna in en kopia av ditt hyresavtal. Bor du i andra hand ska du också lämna in godkännande från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen om andrahandsuthyrning.

Uppgifter som ska stå i hyresavtalet

 • Adress
 • Hyreskostnad
 • Vad som ingår i hyran
 • Hyresvärdens kontaktuppgifter
 • Dina kontaktuppgifter
 • Hyresperioden
 • Signatur från dig och hyresvärden

Uppehållstillstånd

Du som inte är svensk medborgare ska lämna in kopia på ditt uppehållstillstånd.

Uppgifter som ska stå i uppehållstillståndet

 • Vilken typ av uppehållstillstånd du har
 • När du fick uppehållstillstånd
 • Är tillståndet tidsbegränsat ska till och med datum finnas med
 • Dina personuppgifter

Förslag på sidor