Handlingar som ska skickas in med nyansökan

Här finns beskrivning hur du bifogar handlingar tillsammans med din e-ansökan om ekonomiskt bistånd.

1. Logga in i e-tjänsten

2. Klicka på Ny ansökan

3. Fyll i ansökan

Fyll i ansökan

4. Längst ned i ansökan, klicka på nästa

Längst ned

5. Kontrollera ansökan

checklista

6. Klicka på: Lägg till dokument långt ner i ansökan (pdf eller word)

Klicka på dokument

7. Hitta filen du vill lägga till

Hitta filen

8. Skicka in din ansökan

Skicka in

Förslag på sidor