Notarius publicus

Notarius Publicus är en jurist som bland annat kan hjälpa till med olika former av intyg och att bestyrka namnunderskrifter. Att ta hjälp av Notarius Publicus kostar pengar. Länsstyrelsen utser den person som får uppdrag som Notarius Publicus.

Notarius publicus kan hjälpa dig med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.
  • Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar.
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus i Uddevalla och Munkedals kommuner är Stefan Andersson. Stefan Andersson träffas säkrast på kontorstid, efter tidsbeställning även på andra tider.

Biträdande notarius publicus i Uddevalla och Munkedals kommuner är Katarina Wikström.

Kontakt

Stefan Andersson
Telefon 0522-250 13

Besöksadress
Bohusläns advokatbyrå

Junogatan 5, 451 42 Uddevalla

Katarina Wikström
Biträdande notarius publicus
Telefon 0706-73 70 15

Besöksadress
Advokatbyrån Katarina Wikström AB

Norra Drottninggatan 27, 1 trp
451 31 Uddevalla

Förslag på sidor