Tillgänglighet

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet som handlar om att fysisk miljö och bemötande ska vara användbar och begriplig för alla oavsett förmåga. I Uddevalla finns en tillgänglighetsdatabas som ger information om tillgänglighet för ett stort antal platser i kommunen.

Det finns lagar och regler för tillgänglighet, inte bara i nya byggnader utan också i befintlig miljö. Reglerna anger att "lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser" ska anpassas för ökad tillgänglighet.

Det kan till exempel handla om anpassningar som:

  • mindre nivåskillnader eller tunga dörrar
  • kontrast- och varningsmarkeringar
  • skyltning
  • belysning
  • balansstöd och ledstänger

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärda hindren i fastigheten.

Tillgänglighetsdatabas

Kommunen gör inventeringar utifrån olika kriterier för tillgänglighet som Västra Götalandsregionen tagit fram. Informationen samlas i tillgänglighetsdatabasen (TD) där du kan söka fram vilka platser i Uddevalla kommun som är tillgängliga och på vilket sätt.

I Uddevalla finns information om cirka 245 platser. Till exempel Uddevalla sjukhus, vårdcentraler, tandvård, Regionteatern, badplatser, hotell och Bohusläns museum.

Länk till tillgänglighetsdatabasen finns under Mer information.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor