LSS, stöd och service

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen så kan du efter en individuell behovsprövning ha rätt till stöd enligt LSS, som står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatserna enligt LSS ska anpassas till dina behov och öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Foto: Linda Svensson

Vem kan ha rätt till stöd enligt LSS?

LSS riktar sig till personer med:

 • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vilka insatser går det att ansöka om?

Nedanstående LSS-insatser kan du ansöka om inom Uddevalla kommun:

 • Avlösarservice i hemmet
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Boende
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolbarn över 12 år
 • Personlig assistans

Råd och stöd

Du kan också ha rätt till rådgivning och vägledning av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Det kan vara en fysioterapeut, arbetsterapeut, förskolekonsulent, psykolog, logoped, kurator eller dietist som hjälper dig. I insatsen ingår inte behandling. För insatsen Råd och stöd ansvarar Västra Götalandsregionen. För mer information om hur du söker hjälp - besök Västra Götalandsregionen.

För dig som är anhörig

Anhöriga kan också få stöd genom LSS, genom korttidsvistelse utanför egna hemmet eller i form av avlösarservice i hemmet. På Anhörigcentralen erbjuds olika former av samtal, föreläsningar och aktiviteter för anhöriga i alla åldrar. Det kan ske enskilt eller i grupp.

Har du frågor?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på allmänna frågor om funktionsnedsättning/LSS och psykisk funktionsnedsättning eller titta på vår kontaktsida för ytterligare sätt att kontakta oss.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Förslag på sidor