Fröland 3:25, ändring av detaljplan

Planfakta

Plannamn: Fröland 3:25
Diarienummer: 2018:2165
Kommundel: Herrestad
Planhandlingar: Alla dokument finns under mer information längst ner på sidan

Planinformation: Planens huvudsyfte är att planlägga för ett nytt industriområde samt att ordna fram mer plats för befintlig hamnverksamhet för att kunna flytta till Fröland. Även ett mindre naturområde ska etableras. Ärendet är en ändring av befintlig detaljplan.Det ändrade planförslaget är mer flexibelt och inrymmer delvis högre exploateringsgrad och bygghöjder.

Planarbetet i korthet

  • Planförslaget var på samråd 2019-07-02 - 2019-08-20
  • Planförslaget var på granskning 2021-09-24 till 2021-10-15
  • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om en andra granskning 2022-12-13 § 416
  • Planförslaget var på en andra granskning 2022-12-21 till 2023-01-20
  • Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2023-06-22
  • Planen vann laga kraft 2023-07-20

Förslag på sidor