Hogstorps verksamhetsområde

Planfakta

Plannamn: Hogstorps versamhetsområde
Yta: Cirka 7 hektar
Diarienummer: PLAN 2018.2163
Kommundel: Hogstorp
Laga kraft: 2021-06-17

Planinformation

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa mer verksamhetsmark.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-05-30
  • Samråd 7 februari - 6 mars 2020
  • Granskning 2020-09-02 – 2020-09-23
  • Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-18
  • Laga kraft 2021-06-17

Alla handlingar hittar du längst ner på sidan under mer information.

Förslag på sidor