Bidevindsvägen, utökning av förskola och nya bostäder

Planfakta

Plannamn: Bidevindsvägen ,Unneröd 2:4, Flatö 4 med flera
Diarienummer: PLAN.2016.2080
Kommundel: Uddevalla, Skogslyckan
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation:

Detaljplanens syfte är att permanent utöka ytan och byggrätten för befintliga
Skogslyckans förskola. Planen syftar även till att pröva exploatering för cirka 80–120 nya bostäder i flerfamiljshus.


Sammanfattning av planförslaget:

 • Förskola för upp till 12 avdelningar
 • Byggrätt för 25-50 bostäder inom Flatö 3
 • Byggrätt för ca 50-70 bostäder i 12-16 våningshus vid Skogslyckans torg med möjlighet till centrumverksamheter, parkering och samlingslokaler i bottenplan samt parkering i källarplan
 • Upprustning av Smedsdalens södra entré
 • Upprustning av parkvägar till Smedsdalen
 • Äldreboende och gruppbostäder samt möjlighet till bostäder inom Flatö 2 och 4
 • Bidevindsvägen anpassas till exploatering
 • Naturmark säkerställs norr om Bidevindsvägen

Planarbetet i korthet

 • Planbesked lämnades 2016-09-14
 • Samråd 2022-10-27 till 2022-11-24
 • Granskning 2023-04-05 till 2023-05-03
 • Planen antogs av Kommunfullmäktige 2023-12-13
 • Planen vann laga kraft 2024-01-10

Förslag på sidor