Grönlingen, 1114

Detaljplanen vann laga kraft 8 mars 2007

Uddevallahem kommer här att bygga om bottenvåningen till 8 stycken lägenheter.

Möjlighet att ändra till kontor finns också. Torget kommer att finnas kvar som allmän plats

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

UA1114 Beskr.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00