Kurveröd 1:2, 1150

Detaljplanen vann laga kraft 6 november 2017

Smultronplantans förskola

Ändring från tillfälligt bygglov till permanent. Planområdet ligger på Kurveröd vid korsningen Måndagsvägen och Skymningsvägen.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för förskola på del av fastigheten Kurveröd 1:2. Tidigare användningen förening- och samlingslokal ska också tillåtas i den nya planen.

Förslag på sidor