Fröland, hamnanläggning

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan för Frölands hamn. I förslaget skapas en möjlighet att bygga en hamnanläggning med en 300 meter lång kaj.

Projektnamn: Frölands Hamn
Uppdragsledare: Dimitris Vassiliadis
Yta: Cirka 0,2 hektar
Diarienummer: PLAN.2023.1421
Kommundel: Fröland
Fastigheter: Fröland 3:25 och Rävsdal 1:1

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av byggande av en hamnanläggning med en ca 300 meter lång kaj.

Här kommer du kunna se planförslaget och alla utredningar som görs i ärendet. Just nu finns inga handlingar eller utredningar klara.

Detta har hänt i planarbetet:

  • Planbesked 2023-04-26.
  • Uppstart, beställning av utredningar

Tidplan för fortsatt planarbete:

  • Samråd: Vintern 2024/25
  • Granskning: Våren 2026
  • Antagande: Vintern 2026/27
  • Laga kraft: Tidigast våren 2027

En bild av planprocessen (utökat förfarande):

Just nu förbereds planen för samråd

En bild av planprocessen som följs för arbetet med planen. (Klicka på bilden för att se den större)

Prenumerera

Vill du få veta när något händer i planarbetet? Prenumerera här så får du e-post från oss när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration

Förslag på sidor