Fröland, väg och industrimark

Planfakta

Plannamn: Fröland 3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 med flera.
Uppdragsledare: Daniel Andersson
Yta: Cirka 6 hektar
Diarienummer: KS 2018/00460
Kommundel: Herrestad

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frölandsvägen samt förtäta befintligt industriområde Dyrsten.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-09-26
  • Utredningar och planarbete
  • Samråd under mars-april 2020
  • Planarbete pågår

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Planen är nu på samråd
Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Utredningar

Geoteknik

Dagvatten

Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00