Fröland, väg och industrimark

Planfakta

Plannamn: Fröland 3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 med flera.
Uppdragsledare: Gustaf Palmborg
Yta: Cirka 14 hektar
Diarienummer: 2018.4126
Kommundel: Herrestad
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frölandsvägen samt förtäta befintligt industriområde Dyrsten.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-09-26
  • Utredningar och planarbete
  • Samråd under mars-april 2020
  • Samrådsredogörelse har tagits fram
  • Utredningar för geoteknik, naturvärden, buller, markföroreningar och arkeologi har genomförts
  • Planförslaget har reviderats
  • Beslut om granskning 2022-08-30, § 270
  • Granskning 2022-09-06 till 2022-09-27
En bild som visar att planen revideras efter granskning

Planen revideras efter granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Översiktskarta Fröland

Översiktskarta

Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Utredningar

Geoteknik

Dagvatten

Förslag på sidor