Fröland, väg och industrimark

Planfakta

Plannamn: Fröland 3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 med flera.
Uppdragsledare: Daniel Andersson
Yta: Cirka 6 hektar
Diarienummer: KS 2018/00460
Kommundel: Herrestad

Just nu pågår samråd

Ett förslag till detaljplan för Fröland är på samråd under tiden 11 mars - 8 april 2020.

Handlingar ställs ut för allmänheten på:

  • Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30
  • Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider

Eventuella synpunkter skickas senast 8 april till:
Samhällsbyggnad
451 81 Uddevalla

Du kan också lämna skriftliga synpunkter till Kontaktcenter i Rådhuset eller skicka med e-post till samhallsbyggnad@uddevalla.se.

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frölandsvägen samt förtäta befintligt industriområde Dyrsten.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-09-26
  • Utredningar och planarbete
  • Samråd under mars-april 2020

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Planen är nu på samråd
Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Utredningar

Geoteknik

Dagvatten

Ikon dokument/fil

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00