Fröland, väg och industrimark

Planfakta

Plannamn: Fröland 3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 med flera.
Uppdragsledare: Malin Sjöstedt
Yta: Cirka 6 hektar
Diarienummer: KS 2018/00460
Kommundel: Herrestad
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frölandsvägen samt förtäta befintligt industriområde Dyrsten.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-09-26
  • Utredningar och planarbete
  • Samråd under mars-april 2020
  • Planarbete pågår
Planen förbereds inför granskning

Klicka på bilden för att se en större bild

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Mer information

Utredningar

Geoteknik

Dagvatten

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00