Fröland, väg och industrimark

Planfakta

Plannamn: Fröland 3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 med flera.
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Yta: Cirka 13 hektar
Diarienummer: 2018.4126
Kommundel: Herrestad
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frölandsvägen samt förtäta befintligt industriområde Dyrsten. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa identifierade naturvärden.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2018-09-26
  • Utredningar och planarbete
  • Samråd under mars-april 2020
  • Granskning under september 2022
  • Utredningar har tagits fram för geoteknik, naturvärden, buller, markföroreningar och arkeologi
  • Planförslaget har reviderats
  • Beslut om granskning 2, 2023-12-14
  • Granskning 2, 2023-12-21 till 2024-01-25
En bild som visar att planen revideras efter granskning 2

Planen revideras efter granskning 2 (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Översiktskarta Fröland

Översiktskarta

Bild över planområdet

Bild över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Utredningar

Geoteknik

Dagvatten

Förslag på sidor