Översiktsplan Ljungskile

Fördjupad översiktsplan för Ljungskile

Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan. I den redovisas bland annat bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.

Fördjupning Centrala Ljungskile

Innehållsförteckning

Beskrivning del 1
Beskrivning del 2
Bestämmelser och rekommendationer
Markanvändning
Gällande planer
Kulturmiljövård
Miljöskydd, hälsa o säkerhet
Riksintressen
Service o Fritid
Länsstyrelsens utställningsyttrande
Länsstyrelsens samrådsyttrande

Sammanställning över miljöbedömning

Kontakt

Amanda Windeman, +46 522‑69 61 41

Översiktsplanerare

amanda.windeman@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00