Fördjupad översiktsplan centrala Uddevalla

Översiktsplanen för centrala staden utgör en fördjupning för tätorten "Staden Uddevalla". Planen ska formulera den framtida inriktningen för den fysiska miljön, på både kort och lång sikt.

Fördjupning Centrala Uddevalla

Innehållsförteckning

Inledning sid 3
Bakgrund, planeringsprocess och målsättning sid 4
En nulägesbeskrivning sid 5
Målformulering sid 18
Sid 1-18 Pdf, 5 MB.

Åtgärdsförslag sid 19
Utgångspunkt sid 19
Bäveån och Byfjorden sid 20
Stadsbergen sid 24
Den historiska staden sid 26
Stadsmiljön sid 29
Sid 19-31 Pdf, 4.8 MB.
Sid 32-42 Pdf, 4.7 MB.
Sid 43-55 Pdf, 5 MB.

Planförslag sid 61
Markanvändning - kvarter, grönytor och vatten sid 62
Sid 56-73 Pdf, 5.6 MB.

Markanvändning - gator och trafik sid 76
Ämnesvisa riktlinjer sid 83
Konsekvensbeskrivning sid 89
Riktningsanalys sid 89
Måluppfyllelse sid 90
Kvarstående konflikter sid 91
Fortsatt arbete sid 92
Länsstyrelsens granskningsyttrande sid 94
Sid 74-94 Pdf, 5.8 MB.

Förslag på sidor