Folköl, tobak och e-cigaretter

Uddevalla kommun utövar tillsyn över försäljning av folköl, tobak samt e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Försäljning av folköl

Den som driver detaljhandel eller servering av folköl eller tänker påbörja sådan försäljning, är skyldig att anmäla verksamheten till socialtjänstens tillståndsenhet i Uddevalla kommun. Ägaren ska upprätta ett egentillsynsprogram som ska innehålla information till anställda om egna regler och rutiner vid ölförsäljning och alkohollagens bestämmelser.

Anmälan försäljning folköl: E-tjänst

Vad är folköl?

Folköl är detsamma som öl klass II och har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Regler vid försäljning av folköl

  • Folköl får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år.
  • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
  • Folköl får inte säljas till någon som misstänks lämna lämna ölet till någon person som ej fyllt 18 år.
  • Folköl får inte säljas till någon som är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.
  • Om du säljer eller serverar folköl ska du också sälja lättdrycker som läsk och vatten.
  • För att få sälja folköl ska lokalen vara godkänd som livsmedelslokal. Du ska verkligen sälja mat. Några enstaka matvaror på en hylla räcker inte. En rekommendation är att det ska gå att laga en riktig middag med de varor som finns att köpa. Man får räkna med pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Glass, godis, chips, frukt, kex snacks, te och kaffe räknas i detta sammanhang inte som matvaror. I Uddevalla är det samhällsbyggnadsnämnden som ger godkännande av livsmedelslokal.
  • Ägaren måste upprätta ett egentillsynsprogram.

Ansvar

Om alkohollagens regler inte uppfylls och du saknar nödvändiga tillstånd är det ett lagbrott att sälja folköl. Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl upp till sex månader eller längre vid upprepad förseelse.

Om lokalen inte är godkänd som livsmedelslokal eller om du saknar tillräckligt med matvaror samtidigt som du säljer folköl kan brottet röra sig om olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker. Straffet för detta kan bli böter eller fängelse.

Kassapersonal eller annan som säljer folköl har ett personligt ansvar och kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse upp till 6 månader om hon/han säljer folköl till någon som inte fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs och att personalen får undervisning om lagens regler.

Försäljning av tobak

Från och med den 1 juli 2019 måste du ha tillstånd för att få sälja tobak. Detta gäller både för dig som vill sälja tobak till konsumenter (detaljhandel) och för dig som vill sälja tobak till andra företag (partihandel). Anmälningsplikten för e-cigaretter, påfyllningsbehållare och folköl kvarstår.

Du som sedan tidigare har anmält att du säljer tobak får fortsätta med din försäljning, men du måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd om du vill fortsätta med försäljningen.

Om du inte har sålt tobak innan den 1 juli 2019 så måste du få ett beviljat tillstånd innan tobaksförsäljning får påbörjas.

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till tillståndsenheten.

Vad krävs för att få tobakstillstånd?

För att få sälja tobak måste du vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande kan exempelvis vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller en styrelseledamot. Vi tittar också på hur du skött eventuell tidigare tobaksförsäljning.

För att vi ska kunna göra en prövning krävs att du betalat in avgiften och att du skickat in alla underlag som ska bifogas enligt instruktionen.

Ansökan försäljning tobak: E-tjänst.

Avgift

Det kostar pengar att ansökan om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift.

Läs om avgifterna under mer information.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Den som säljer e-cigaretter (elektroniska cigaretter) eller påfyllnadsbehållare är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. För att få sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste man upprätta ett egentillsynsprogram där det bland annat framgår vem som ansvarar för försäljningen, hur man ska undvika att sälja till personer under 18 år och hur personalen informeras om lagens regler.

Anmälan försäljning e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare: E-tjänst

 

Kontakt

Björn Hernius, tillståndshandläggare

+46 522‑69 68 38

bjorn.hernius@uddevalla.se

Familjekontoret

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Pernilla Gilvad, tillståndshandläggare

+46 522‑69 51 12

pernilla.gilvad@uddevalla.se

Familjekontoret

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00