Hemlöshet

Hemlöshet kan se ut på många olika sätt. Vissa hamnar i hemlöshet på grund av droger och missbruk. Ibland är orsakerna helt andra. Bostadsmarknaden är särskilt tuff för den som saknar arbete och inte har ett kontaktnät av vänner och familj.

Speciella skäl

Det är inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder till hemlösa. Undantag kan göras för personer som har speciella skäl. Med speciella skäl menas att man tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har en psykisk funktionsnedsättning eller missbruks- eller beroendeproblematik.

Om du behöver hjälp

  • Noras akutboende erbjuder en trygg plats att sova på, en natt åt gången när läget är akut. Akutboendet ligger på Kilbäcksgatan 20 i Uddevalla. Verksamheten drivs av föreningen Saronhuset i Uddevalla i samverkan med Uddevalla kommun.
    Alldeles intill, i Saronhuset (Kilbäcksgatan 18), finns en värmestuga som är öppen 8-16 varje vardag. Här erbjuds även lunch för en billig summa fyra dagar i veckan.
  • Om du har en bostad och riskerar att vräkas på grund av skulder eller annat kan du kontakta en socialsekreterare på försörjningsstöd, Arbetsmarknadsavdelningen. Här kan du få mer information och rådgivning.
  • I en akut situation kan du som våldsutsatt och dina barn behöva ett tillfälligt skyddat boende för att fly från våld och hot. Uddevalla kommun erbjuder tillfälligt boende för våldsutsatta och barn. För att få stöd via Vingens skyddat boende kontaktar du våra handläggare som arbetar med våld i nära relationer och som kan bevilja denna insats som ett bistånd. Du når handläggarna via Familjekontorets reception på telefon 0522- 69 68 00 kontorstid. Utanför kontorstid kontaktar du socialjouren.
  • För nyanlända flyktingar och asylsökande är det Migrationsverket som ansvarar för boendet, om du inte själv väljer att bo i ett eget ordnat boende.

Kontakt

Socialsekreterare
0522-69 60 00 (vx)

Socialjouren
0522-69 74 44

Saronhuset
0522-136 82 

Noras hus, akutboende
0522-136 82

Förslag på sidor