Mat, boenden

Matbild kostenheten

Våra kök inom äldreomsorgen

Vi har välutbildad och engagerad personal som dagligen arbetar på bästa sätt utifrån varje köks förutsättningar. Det är cirka 35 personer i fyra kök som lagar mat till äldre - Hovhults, Skogslyckans och Rotviksbros kök samt Äsperöds centralkök som lagar till några av våra boenden och till de cirka 350 personer som vill ha mat tillsänt sig hem.

Matsedlar på våra boenden>>

Nu finns vi på Instagram

Nu kan du följa måltidsservice på Instagram>>

Måltidspolicy

Inom Socialtjänstens äldreomsorg finns det ett nutritionsprogram som ska utgöra grunden för måltidsverksamheten. Här planerar vi ett ännu bredare tänk kring måltidens betydelse och utförande för våra äldre på boenden.

Måltidsservice

Måltidsservice tillagar och serverar mat till barn och elever från förskola till gymnasium i kommunens regi och till boende inom äldreomsorgen samt till den som behöver service i form av matlådor och hjälp med matinköp från den lokala affären. Vi strävar efter att följa livsmedelsverkets rekommendationer och det finns en god kompetens hur man sätter samman en matsedel så den passar de flesta och att maten uppfyller allas behov.

"Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverket är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och sorterar under Jordbruksdepartementet."

Ekologiskt och klimatsmart

Måltidsservice strävar efter att uppnå kommunens ekologiska mål och då inte bara en viss andel ekologiska produkter utan ett bredare tänk kring hållbarhet. En viktig del är att servera ekologisk mjölk, kaffe och bananer men att hushålla med andra resurser är minst lika viktigt.

Vårt mål är att först och främst servera mat som är god.

"God mat som landar i magen ger kraft och näring under dagen"

Kontakt

Linda Hindebo, +46 522‑69 70 87

Enhetschef

linda.hindebo@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mariana Aronsson, +46 522‑69 70 86

Enhetschef

mariana.aronsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00