Korttidsboende

Det finns olika former av tillfälliga boenden för dig som har behov av till exempel återhämtning, avlastning eller miljöombyte. Boendeformen är behovsprövad. Inom kommunens olika verksamheter benämns tillfälliga boenden med olika namn. Nedan beskrivs de vanligaste.

Korttidsplats inom vård och omsorg

Vistelsen på korttidsenheten är till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma på grund av att omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses i ordinärt (vanligt) boende. Det kan vara i väntan på annat boende, som rehabilitering efter sjukhusvård eller vård i livets slut.

På korttidsplatsen får du individuellt anpassad hjälp och stöd med det du har svårt att klara på egen hand. Det kan vara hjälp med klädsel, hygien eller hjälp/stöttning vid måltider till exempel.

Vad kostar det?

Vid korttidsvård betalar du en avgift för maten samt en omvårdnadsavgift för hjälpen du får. Ett så kallat förbehållsbelopp garanterar att du har ekonomiska medel kvar till övriga avgifter.

Korttidsvistelse utanför egna hemmet inom LSS

Korttidsvistelse utanför egna hemmet är en insats inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatsen kan ges i olika former; korttidsboende, hos en familj eller i form av lägerverksamhet. Läs mer under Funktionsnedsättning.

Läs mer om funktionsnedsättning - Korttidsvistelse utanför egna hemmet

Kontakt

Biståndshandläggare, Biståndsenhet SoL

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post
kommunen@uddevalla.se


LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor