Äldreboende, vård- och omsorgsboende

När du inte längre har möjlighet att bo kvar i din bostad kan du ansöka om boende på ett äldreboende, eller vård- och omsorgsboende som vi kallar det i Uddevalla kommun. I ett vård- och omsorgsboende får du särskild service och omvård i en trygg miljö och med kunnig personal som är på plats dygnet runt.

I samtliga boenden ingår alltid trygghetslarm. Och vid behov finns det tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut eller fotvårdsterapeut.

Bo tillsammans

Som par finns det möjlighet att kunna fortsätta bo tillsammans även om ert omvårdnadsbehov skiljer sig åt. Att bo tillsammans kräver ett biståndsbeslut.

Så ansöker du

Ett boende på ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat. Du ansöker genom att ta kontakt med Biståndsenhet SoL. Vår ambition är att du ska få ett erbjudande om boende inom tre månader, under förutsättning att din ansökan blir beviljad.

Du kan även ansöka via den digitala Medborgartjänsten.
Länk till Medborgartjänsten.

För att du ska veta vad du har rätt att förvänta dig när du flyttar till ett vård- och omsorgsboende har socialnämnden i Uddevalla kommun fastslagit en servicedeklaration som du kan ladda ner under Mer information.

Att tänka på vid besök

Du är välkommen att besöka din/dina närstående. Vi vill att besöket ska ske så säkert som möjligt och vi behöver hjälpas åt. Vi rekommenderar att munskydd används under besöket. Vi erbjuder alla besökare munskydd.

Om du har minsta symtom på covid-19, så stanna hemma! Vid frågor kontakta enhetschef på aktuellt vård- och omsorgsboende.

Kontakt


Biståndshandläggare, Biståndsenhet SoL

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Fax
0522-696761

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla