Äldreboende, vård- och omsorgsboende

När du inte längre har möjlighet att bo kvar i din bostad kan du ansöka om boende på ett äldreboende, eller vård- och omsorgsboende som vi kallar det i Uddevalla kommun. I ett vård- och omsorgsboende får du särskild service och omvård i en trygg miljö och med kunnig personal som är på plats dygnet runt.

I samtliga boenden ingår alltid trygghetslarm. Och vid behov finns det tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut eller fotvårdsterapeut.

Bo tillsammans

Som par finns det möjlighet att kunna fortsätta bo tillsammans även om ert omvårdnadsbehov skiljer sig åt. Att bo tillsammans kräver ett biståndsbeslut.

Så ansöker du

Ett boende på ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat. Du ansöker genom att ta kontakt med biståndsavdelningen. Vår ambition är att du ska få ett erbjudande om boende inom tre månader, under förutsättning att din ansökan blir beviljad.

För att du ska veta vad du har rätt att förvänta dig när du flyttar till ett vård- och omsorgsboende har socialnämnden i Uddevalla kommun fastslagit en servicedeklaration som du kan ladda ner under Mer information.

Kontakt

 

Biståndshandläggare, biståndsavdelningen

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Servicedeklaration särskilt boende

Servicedeklaration särskilt boende 2014.pdf
Ikon dokument/fil

Avgifter inom hemtjänst, boendestöd och boende

Avgifter inom hemtjänst boendestöd och boende.pdf

Via Socialstyrelsens tjänst Äldreguiden kan du jämföra boenden i Uddevalla och landets övriga kommuner

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00