Stiftelsen Barnhemmets vänner

Litteraturbidrag till studerande flickor, där högsta totala utdelningssumma är 20.000 kronor, vanligtvis fördelat på flera terminer.

För att vara berättigad till stipendium krävs följande:

  • Den sökande ska fylla minst 19 år under ansökningsåret.
  • Den sökande ska vara född och/eller mantalsskriven i Uddevalla, men studierna kan bedrivas på annan ort.
  • Ett aktuellt personbevis där ovanstående information tydligt framgår.
  • Vidimerat registrerings/studieintyg som tydligt visar studier för den termin ansökan gäller.
  • Bankkontonummer
  • Personligt brev

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober årligen.

Det finns ingen ansökningsblankett utan ansökan formulerar du med egna ord, en liten beskrivning av din aktuella situation, samt bifogar de handlingar som efterfrågas.

Ansökan skickas till
Eva Jäger
Skredsvik Bön 141
451 95 Uddevalla

OBS! Icke kompletta ansökningshandlingar samt ansökningshandlingar inkomna efter sista ansökningsdatum hanteras inte.

Kontakt

Eva Jäger
barnhemmetsvanner@gmail.com

Förslag på sidor