Stiftelsen Hemmet för Gamla och Sjuka

En översyn av villkoren för att få donation från Stiftelsen pågår. Sidan kommer att uppdateras så snart som möjligt när nya villkoren är fastställda.

Medel ges till långvarigt sjuka eller personer med funktionsnedsättning, samt till föreningar och organisationer som verkar för att främja vården av långvarigt sjuka. Företräde ges till boende och verksamma i Uddevalla kommun.

Ansökan ska gälla medel som är utöver det allmännas försorg. Det går exempelvis inte att erhålla medel för stöd som kan sökas via kommunens socialtjänst och liknande.

Ansökan

Ansökan görs på särskilda blanketter – se nedan under Mer information. På blanketterna framgår vad ansökan bör innehålla. Utbetalas i början av december.

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Förslag på sidor