Otto Hedströms stiftelse

Ansökan kan göras av markägare i Forshälla för skogsvård och plantering.

Ansökan

Ansökan senast 31 augusti 2018. Det finns ingen särskild blankett för ansökan om bidrag ur Otto Hedstöms stiftelse.

Kontakt

Pia Engdahl, +46 522‑69 60 11

Ekonomiadministratör

pia.engdahl@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00