Stiftelsen Barnhemmets vänner

Litteraturbidrag till studerande flickor, där högsta totala utdelningssumma  är 12.000 kronor, vanligtvis fördelat på flera terminer.

För att vara berättigad till stipendium krävs följande:

  • Den sökande ska fylla minst 19 år under ansökningsåret.
  • Den sökande ska vara född och/eller mantalsskriven i Uddevalla, men studierna kan bedrivas på annan ort.
  • Ett aktuellt personbevis där ovanstående information tydligt framgår.
  • Vidimerat registrerings/studieintyg som tydligt visar studier för den termin ansökan gäller.
  • Bankkontonummer
  • Personligt brev

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 april respektive 15 oktober årligen. På grund av covid-19 kommer det tyvärr inte att ske någon utdelning under hösten 2021. 

Det finns ingen ansökningsblankett utan ansökan formulerar du med egna ord, en liten beskrivning av din aktuella situation, samt bifogar de handlingar som efterfrågas.

Ansökan skickas till
Camilla Josefsson
Fredagsvägen 17
451 63 Uddevalla

OBS! Icke kompletta ansökningshandlingar samt ansökningshandlingar inkomna efter sista ansökningsdatum hanteras inte.

Kontakt

Camilla Josefsson
Telefon 070-407 43 44

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00