Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med dina frågor kopplade till funktionsnedsättning och LSS.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till några av oss som arbetar med frågor som rör personer med funktionsnedsättning och LSS. Hittar du ingen kontakt inom det område du söker kan du alltid ringa vårt Kontaktcenter på telefon 0522 - 69 60 00 så hjälper de dig vidare!

Kontaktcenter

Kontaktcenter tar emot alla sorters frågor under kontorstid. De kan svara på allmänna frågor om funktionsnedsättning, LSS samt om psykisk funktionsnedsättning. Om din fråga inte kan besvaras direkt ser de till att du får kontakt med en handläggare som kan svara på dina frågor.

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.30
Telefon: 0522-69 60 00
E-post: kommunen@uddevalla.se

Myndighetsfrågor LSS

LSS-handläggare tar emot frågor om vem som har rätt till LSS, hur en ansökan går till eller frågor om olika insatser som finns inom LSS till exempel boende, daglig verksamhet, avlösarservice.

Telefon: 0522-69 60 00 (vx) telefontid 08.30-09.30

E-post: socialtjansten@uddevalla.se

Adress:
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Färdtjänst

Färdtjänsthandläggare svarar på frågor som rör färdtjänst och riksfärdtjänst samt hur en ansökan går till.

Telefon: 0522-69 75 68

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Adress:
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

God Man och förvaltare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Telefon: 0522-69 83 38

E-post: overformyndaren@uddevalla.se

Besöksadress:
Strömstadsvägen 28
451 50 Uddevalla

Postadress:
Uddevalla kommun
Samverkande överförmyndare
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor