Samarbete efterlyses till facklitteraturprojekt!

Skolbibliotekarie Jennie Högberg efterlyser samarbete med lärare i Uddevalla grundskola till facklitteraturprojekt utifrån Adrienne Gears bok Att läsa faktatexter.

Att läsa faktatexter

Adrienne Gears bok Att läsa faktatexter

Som skolbibliotekarie har jag de senaste åren noterat att skönlitteraturen fått allt större plats i undervisningen, vilket är glädjande. Men, i tider då lokaler varit en bristvara har skola efter skola fått minska ner på biblioteksytan. Faktahyllorna blir de som gallras ut hårdare tills de slutligen plockas bort. Vid inköp prioriteras skönlitteratur och i viss mån lätta fakta. Bland de digitala böckerna i skolbibliotekskatalogen Welib dominerar skönlitteratur även om där också finns fakta.

Jag kan inte låta bli att undra varför? Facklitteratur ger, förutom ämneskunskaper som lämpar sig i skolan, möjlighet att läsa olika typer av texter på olika svårighetsnivåer. Inte sällan är facklitteratur också motiverande för många elever med färgglada bilder, fotografier, rubriker och tabeller. De kan innehålla spännande faktarutor, närbilder, tankekartor och innehållsförteckningar som strukturerar och motiverar. Men hur lär vi ut strategier för att läsa dessa? (Fotnot)

Adrienne Gear presenterar i boken Att läsa faktatexter lässtrategier specifikt för facklitteratur. Om vi väljer ut delar av Adrienne Gears övningar märker vi att de också har likheter med strategier rekommenderade av svenska läsforskare (Reichenberg, Westlund). Jag tänker främst på strategierna att förutspå, ställa frågor, reda ut och sammanfatta som sedermera blivit ett beprövat sätt genom Läsfixarna.

Beskrivning av facklitteraturprojektet.

Skolbibliotekarien Cilla Dalén beskriver på Stockholms stads blogg facklitteraturprojektet hon genomfört tillsammans med lärare i årskurs tre utifrån boken Att läsa faktatexter. Jag är intresserad av att göra något liknande i Uddevalla. Där delade de upp arbetet på detta sätt:

Lärarnas arbete:

 • Kontinuerligt under hösten ett antal lektioner hämtade ur Gears bok.
 • Högläsning och boksamtal om en faktaboksförfattare.

(i Stockholm gjorde eleverna också egna faktaböcker).


Bibliotekariens arbete:

 • Tar fram facklitteratur till projektet.
 • Genomgång av faktaböckers sortering och bibliotekskatalogen.
 • Praktiska övningar med bibliotekskatalogen - att gå från katalog till hylla.
 • Informationssökning och källkritik. (Passar bra om eleverna ska skriva egen faktatext).
 • Erbjuda skolbiblioteksansvarig hjälp att se över faktahyllorna och ge förslag på inköp.

Författarbesök av faktaboksförfattare

 • Författaren berättar om sig själv och skrivandet av faktaböcker.

Jag föreslår att vi liksom projektet i Stockholm håller oss till ett ämnesområde som du som lärare ändå planerat arbeta med. Utvärdering och uppföljning av facklitteraturprojektet gör vi tillsammans.

Är du intresserad av att prova samarbetet? Tag kontakt med skolbibliotekarie: jennie.hogberg@uddevalla.se Det spelar ingen roll om du är själv eller samarbetar med en kollega eller ett helt lärarlag. Tidsperiod är tänkt till hösten 2021- vintern 2022.

Jag kan låna ut boken Att läsa faktatexter av Adrienne Gear till den som är intresserad. Du kan följa Cilla Daléns arbete med treornas faktaböcker via länken.

Adrienne Gears böcker kan du som lärare i Uddevalla också reservera i Welib. Då får du boken skickad till dig med internposten.

Hälsningar,

Jennie Högberg

Skolbibliotekarie i Uddevalla


Fotnot:

Monica Reichenberg, professor i literacy menar att Strategierna som används vid berättande texter inte alltid med säkerhet är tillämpliga på faktatexter och ändå är det faktatexter som dominerar lärandet från 10-12 års ålder (Läsförståelse genom strukturerade textsamtal 2011, s. 13).


Kategorier

F-6 Skolbibliotek

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300