Klass 5 Bokenäs skola vinner Hegas tävling för sin fantastiska faktabok om medeltiden

Eleverna i klass 5 på Bokenäs skola har vunnit Hegas bokförlags tävling "spinn vidare på era favoritberättelser" för sin fantastiska faktabok om medeltiden. Vinsten är en klassuppsättning böcker. Ta del av boken och läs läraren Maritas berättelse hur klassen arbetat med medeltiden på många olika sätt.

Omslag faktabok medeltiden.

Du kan läsa boken som pdf i skolbibliotekskatalogen Welib.

Welib - Medeltiden en faktabok av % Bokenäs skola

Motivation och inspiration att skriva texter

Marita Viktorsson berättar om sitt arbete med faktaboken och hur de på skolan involverat flera olika aktörer på samma ämnesområden. Hon ger tips på sätt att motivera och inspirera eleverna att börja skriva.

- Att skriva en historiebok om medeltiden med samlade faktatexter av elever på Bokenäs skola känns egentligen som en självklarhet. Vi har medeltiden inpå knuten, ja faktiskt ända in i klassrummet blickar vi ut mot Bohusläns bäst bevarade  medeltida kyrka från 1100-talet.

Genom att skriva en faktatext om något som hänt för länge sedan, med säkra källor, kändes det lite mer genomförbart, speciellt för de elever som inte alltid känner sig bekväma med att skriva "hitta på berättelser”.

Eleverna blev inspirerade av sin egen närmljö, såg faktafilmer, marinerades av olika texter, både skönlitterära och faktaböcker, vilket gjorde att samtliga kom igång. När de också fick välja intresseområde själva, blev det mer viktigt och motiverande att skriva. Därför skrevs också flera texter på samma tema; om bönder på medeltiden, pesten samt Stockholms blodbad.

 I arbetet försökte vi att få med flera delar i skrivprocessen; Samla fakta och stödord, skriva utkast och renskriva, självrätta och även ge och ta emot respons av lärkamrater samt av lärare och till sist lämna in sin text och vara nöjd.

En genomgång av hur faktatexter skiljer sig från skönlitterärt skrivna texter gav många möjligheten att förklara ord och begrepp samt att illustrera sin text tillsammans med sin bildlärare, Cecilia Myrehag.

En ytterligare morot som styrde entusiasmen hos eleverna var att boken skulle läsas för eller tillsammans med klassens fadderbarn samt andra yngre elever på vår skola. Andra mottagare är naturligtvis elevernas föräldrar, syskon, anhöriga och skolans personal.

I arbetet bjuder vi också in en etnolog och arkeolog från Bohusläns museum som följer med oss ut i markerna runt vår skola och visar på olika spår av medeltiden vi fortfarande kan se i naturen och i skogen som gränsar till vår skola. Läs om Bokenäs kyrka Bokenäs gamla kyrka | Bohuslans Museum.

En aktivitet som avslutar hela medeltidsprojektet är när vi kyrkvandrar från medeltidskyrkan fem km bort längs den över snart 1000-åriga vältrampade kyrkstigen genom grönskande skogar, en sjö som vi badar i, ända  bort till Dragsmarks klosterruin. 

I medeltida kåpor pilgrimsvandrar vi denna stig, i samarbete med församlingens diakon och vår idrottslärare. I den aktiviteten arbetar vi med bl a örtväxter som på medeltiden användes som läkemedel samt använder vandringsstav och får en övning i vad meditation innebär.

En viktig samarbetspartner; Jennie Högberg, skolbibliotekarie, har gjort arbetet möjligt och genomförbart. Med sin kunskap kring litteraturen, lektionen om källor och källkritik, samt en början till boksamtal kring de skönlitterära böckerna vi har läst. Hon har varit en oerhört viktig och entusiasmerande stöttepelare.

Att vara två i ett så utdraget arbete gynnar verkligen uthålligheten och kvaliteten på det slutgiltiga resultatet. En arbets- och skrivprocess från februari till maj, 2023. 

Marita Viktorsson

Maritas bästa tips för att motivera elever:

 • Ta fram böcker och digatala länkar som eleverna kan titta i och välja på.
 • Berätta att det finns en mottagare till texten, exempelvis ett fadderbarn eller självpublicering.
 • Läs skönlitteratur på samma område som levandegör faktan. Samtala om dem i boksamtal. Alla behöver inte ha läst samma bok.
 • För en del elever kan "hänt på riktigt" motivera mer än fantasiberättelser.
 • Låt eleverna lära sig från filmer eller radioprogram. Drottning Margareta – Nordens mäktigaste regent 7 juli 2022 - P3 Historia | Sveriges Radio

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300