Lucka 1: Lyckat bokprojekt på Ramnerödsskolan och Hovhultsskolan

Under höstterminen har Hovhultsskolan F-3 och Ramnerödsskolan F-6 samarbetat och haft SKUA- träffar tillsammans (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt). Samarbetet har handlat om att planera gemensamma aktiviteter som har utgått från ett bokprojekt.

Bokframsida

Text & bilder:

Rasha Sultan
Förstelärare på Ramnerödsskolan

Syftet med projektet har varit att främja och utveckla elevernas sätt att uttrycka sig via skrift. En annan viktig sak har varit att träna på att hålla sig till den röda tråden där början, mitten och slutet hänger ihop. Totalt har ca 350 elever deltagit i projektet.

I detta arbete har vi samarbetat med Kulturskolan och författaren Ebba Berg som har haft lektioner med alla våra elever för att inspirera till skrivandet. Detta möjliggjordes då vi under våren ansökte om pengar från Kulturrådet för att kunna genomföra projektet tillsammans.

Förförståelse:

Inför projektet pratade vi om olika sagor, vi tittade på hur några sagor började, vilka ”problem” som var med och hur klassiska sagor slutade.

Inledningen: Personer (Vem/vilka) och Platser (var),

Handlingen: Problem (vad händer) och

Avslutningen: Lösning, slut.

Planering av karaktär:

Varje elevgrupp/ årskurs fick välja en karaktär som dem skulle arbeta med. Här fick eleverna använda fantasin, samarbeta, samtala och till sist komma överens om en karaktär. När vi samanställde resultaten från alla klasser så blev det många olika och härliga karaktärer, några från fantasin och andra från verkligheten.

Frågorna som vi utgick ifrån kunde variera, men här kommer ett exempel på hur en uppgift såg ut:

 • Vem är karaktären, namn, ålder?
 • Från verklighet eller fantasi? Exempel, var vargen som kan prata.
 • Magiska föremål?
 • Hur ser karaktären ut, prata och rita karaktären.

Skapande skola:

Efter att eleverna valde sina karaktärer fick dem möta pedagoger från kulturskolan för att träna på att uttrycka sagan i estetiska uttrycksformer. Här hade karaktären en viktig del.

Några elever mötte danspedagoger och andra animationspedagoger.

 • Dans:

Dans handlade om att gestalta roller och jobba med känslor kopplade till elevernas berättelser. Att kunna förmedla en berättelse eller känslor utan att använda ord.

Hur känns din kropp när den är glad, ledsen eller arg…?

 • Bild och Form / Animation:

Här fick eleverna utifrån den karaktär som eleverna arbetat med, skapa en digital animation i olika miljöer eller situationer. Eleverna fick testa olika tekniker och arbetssätt och alla fick använda Ipad för själva filmskapandet.

Författarbesök

Författarbesök med Ebba Berg

Skrivandet:

När eleverna hade arbetat klart med karaktären var det dags att hitta på en handling och börja skriva. Klasserna valde att genomföra detta på olika sätt, och detta hängde ihop med elevernas ålder och mognad. Några klasser skrev en gemensam bok medan andra klasser lät eleverna att skriva varsin egna bok. F-klass valde tex. att skriva en gemensam bok medan årskurs 2 valde att skriva varsin bok.

Ebba Berg mötte varje elevgrupp två gånger för att inspirera och utveckla elevernas sagor. Första passet handlade om att svara på frågor kopplat till böcker, yrke och vad man skall tänka på när man skapar karaktärer. Därefter fick eleverna utveckla den redan valda karaktären genom att tillsammans med Ebba fundera över till exempel:

Hur är den, vad gör den? Vilka historier kan det leda till?

Vissa grupper hann även genomföra några gemensamma övningar om karaktären.

Andra passet tittade eleverna på hur en berättelse är uppbyggd och hur man som författare kan få inspiration. Sedan fick eleverna skriva på sina egna sagor där Ebba hjälpte till att utveckla innehållet och i vissa fall avsluta sagorna.

Redovisning:

Just nu planerar vi att redovisa böckerna för varandra, detta kommer att ske i olika former såsom i fadderverksamhet där eleverna kommer att få läsa böckerna för varandra.

Slutord:

Eleverna tyckte att det var roligt och lärorikt att arbeta med projektet. Undervisningen var varierad och innehållsrik med både teoretiska och praktiska övningar. Detta är ett projekt som uppskattades även av personalen då det var både roligt och givande där vi kunde se att många elever inspirerades till att skriva. Vi kunde se att många elever fick ett ökat intresse för skrivandet och en större förståelse för vad en röd tråd är i en saga.

 

Ett kapitel ur en elevbok

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300