Åh 1:20 med flera, FO 121

Detaljplanen vann laga kraft 13 januari 2016

Området ligger öster om väg 675 cirka 7 kilometer nordväst om Ljungskile och cirka 15 kilometer sydväst om Uddevalla.

Planen syftar till att möjliggöra byggandet av cirka 20 villatomter. Planområdet är cirka 3,6 hektar. Genom området går en brant tillfartsväg till de två bostadsfastigheter som ligger öst om det planerade området. Den avses ersättas av en ny väg.

Förslag på sidor