Sunds Hall, FO118

Detaljplanen vann laga kraft 5 februari 2014

Planområdet ligger på södra sidan av Byfjorden cirka 1,5 mil från centrala Uddevalla.

Förslaget syftar till att möjliggöra avstyckningar av tomter till de befintliga bostadshusen på fastigheten Forshälla-Sund 1:48 som ligger på ofri grund. Samt pröva lämpligheten till tre nya tomter i området.

Förslag på sidor