Västerby, ändring av byggrätter

Planfakta

Projektnamn: Västerby 1:7 m.fl.
Diarienummer: PLAN.2015.65
Kommundel: Forshälla
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation:
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att genom att ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan, möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter samt modernisera befintlig detaljplan.

Planarbetet i korthet

  • Utredningar har tagits fram
  • Samråd 2021-03-08 till 2021-04-02
  • Kompletterande utredningar har tagits fram och planförslaget justerats
  • Granskning 2023-07-06 till 2023-08-23
  • Samhällsbyggnadsnämnden antog planen 2024-02-26 § 37
  • Planen fick laga kraft 2024-03-22

Förslag på sidor