Grytingen 1:12, HE 157

Detaljplanen vann laga kraft 15 september 2011

Planområdet ligger i Smedseröd, cirka 1 kilometer norr om Torp köpcentrum. Planområdet är idag obebyggt, men i anslutning finns villabebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av 13 nya villatomter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00