Grytingen 1:12, HE 157

Detaljplanen vann laga kraft 15 september 2011

Planområdet ligger i Smedseröd, cirka 1 kilometer norr om Torp köpcentrum. Planområdet är idag obebyggt, men i anslutning finns villabebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av 13 nya villatomter.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planprogram

HE157 Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

HE157_Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

HE157_Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Programsamrådsredogörelse

HE157 Progsamrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

HE157 Samrredo.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

HE157 Utlatand.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00