Herrestad, förbindelseväg

Planfakta

Plannamn: Källdal 4:7 Herrestad 3:2
Diarienummer: 2020.1236
Kommundel: Herrestad
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation: Planen möjliggör en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan och Norgårdsvägen, samt ny dragning av GC-vägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan. Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning för parkering, samt utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och en mer flexibel användning för förskolan.

Planarbetet i korthet

  • Planbesked lämnades 2020-02-26
  • Startmöte hölls 2020-10-06
  • Utredningar har tagits fram
  • Samråd: 2022-09-06 till 2022-09-27
  • Granskning 2023-02-28 till 2023-03-21
  • Beslut om antagande, SBN 2023-05-16 § 133
  • Laga kraft 2023-06-13

Förslag på sidor