Herrestads-Torp 1:39 med flera, Torp köpcentrum norra delen

Detaljplanen vann laga kraft 14 mars 2018

Utbyggnad av handelsområde

Herrestad Torp

3D-modell: Hille Melbye arkitekter, Oslo

Planområdet omfattar den ursprungliga delen av handelsområdet. Från Ica maxi i väster till Coop Forum i öster inklusive McDonalds och Preem samt parkeringsytor med mera. Planen innebär en utökning med ca 16 500 m2 bruttoarea. Planen har vunnit laga kraft.

Förslag på sidor