Herrestads-Torp 1:39 med flera, Torp köpcentrum norra delen

Detaljplanen vann laga kraft 14 mars 2018

Utbyggnad av handelsområde

Herrestad Torp

3D-modell: Hille Melbye arkitekter, Oslo

Planområdet omfattar den ursprungliga delen av handelsområdet. Från Ica maxi i väster till Coop Forum i öster inklusive McDonalds och Preem samt parkeringsytor med mera. Planen innebär en utökning med ca 16 500 m2 bruttoarea. Planen har vunnit laga kraft.

Mer information

Ikon dokument/fil

Beskrivning

Planbeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankarta.pdf
Ikon dokument/fil

Illustrationskarta

Illustrationskarta.pdf
Ikon dokument/fil

Program till detaljplan

Program_070103.pdf
Ikon dokument/fil

Geotekniska utredningar

Geoteknik_PM_Bohusgeo 2014-01-27.pdf
Ikon dokument/fil

Geotekniska utredningar

Geoteknik_PM_Bohusgeo 2017-05-30.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00