Misteröd III, HE 137

Detaljplanen vann laga kraft 13 juli 2006

Området ligger vid korsningen Sunningevägen - Undavägen omedelbart väster om korsningen Konstsimvägen.

Detaljplanen syftar till att skapa en förskola samt 22 - 30 nya villor med äganderätt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00