Aminoff 15 109Ä

Detaljplanen vann laga kraft 15 november 2018

Planområdet ligger i Uddevalla centrum vid Kungsgatan.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten till en påbyggnad av en våning med bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 18 oktober 2018.

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00