Aminoff 15 109Ä

Detaljplanen vann laga kraft 15 november 2018

Planområdet ligger i Uddevalla centrum vid Kungsgatan.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten till en påbyggnad av en våning med bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 18 oktober 2018.

Kontakt

Mer information

Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Planbeskrivning UA109Ä.pdf
Ikon dokument/fil

Laga kraftbevis

Laga kraftbevis UA109.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00