Fisketången 1, 1151

Detaljplanen vann laga kraft 10 januari 2018

Nytt flerbostadshus, Skogslyckan

Planområdet ligger i den västra delen av stadsdelen Skogslyckan mellan Nordanvindsvägen och Kurverödsleden. Avståndet till Uddevalla centrum är cirka 2 kilometer.
Planområdets areal är cirka 0,6 hektar.

Detaljplanearbetet syftar till att pröva lämpligheten av ett nytt flerbostadshus med cirka 30 lägenheter i stadsdelen Skogslyckan. Området är i dag kvartersmark och tanken är att utnyttja stadens befintliga infrastruktur i form av bland annat gator, ledningar, kollektivtrafik etcetera. Det finns ett stort behov av nya lägenheter i flerbostadshus, särskilt i staden.

Förslag på sidor