Tillstånd för djur

Du som bor i ett tätbebyggt område med detaljplan eller områdesbestämmelser måste ha tillstånd för att få hålla vissa djur.

I Uddevalla kommun krävs, enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter, tillstånd av samhällsbyggnad för dessa djur:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, exempelvis höns och duvor.
  • orm

Miljökontoret prövar din ansökan i första hand utifrån risken att olägenhet uppkommer med anledning av djurhållningen och om grannar riskerar att bli störda. Exempel på problem som kan uppstå i samband med djurhållningen är lukt från gödselhantering, ansamling av flugor och andra skadedjur, näringsläckage från gödsel eller annat som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt.

För att ett djur ska betraktas som sällskapsdjur ska djuret huvudsakligen hållas i djurägarens bostad. Höns som vistas utomhus räknas inte som sällskapsdjur. Höns som hålls i hönshus med inhägnad räknas inte heller som sällskapsdjur även om hönshuset finns på den egna villatomten.

Att hålla tupp inom detalplanelagt område innebär oftast en stor störningsrisk för grannar och närboende.

Ormar som husdjur

Det krävs tillstånd för all ormhållning i detaljplanelagt område – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Köp inte en hotad djurart! Ha koll på reptilerna som CITES listar som hotade. CITES som är en internationell konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

Avgift

En avgift tas ut för att pröva din ansökan. Om du redan har tillstånd, men vill ha fler djur eller andra djur som du måste ha tillstånd för, behöver du söka ett nytt tillstånd. Ansökan skickar du till miljökontoret. Blanketter för ansökan om orm eller djurhållning inom detaljplanelagt område, finns att fylla i nedan.

Mer information om och exempel på fasta avgifter>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor