Golfbanor

Golfbanor kan påverka miljön både positivt och negativt. Felaktig användning av växtskyddsmedel kan till exempel leda till föroreningar, medan nya dammar i landskapet kan bidra till biologisk mångfald.

Kommunens miljökontor arbetar med rådgivning och tillsyn för att minimera golfbanors negativa miljöpåverkan och öka de positiva effekterna.

Använda växtskyddsmedel

Om du vill sprida växtskyddsmedel på en golfbana måste du söka tillstånd hos miljökontoret. Du behöver tillståndet inte bara för att använda växtskyddsmedel på själva golfbanan, utan även för andra områden på anläggningen, till exempel områdena runt klubbhusen.

För mer information om växtskyddsmedel se bekämpningsmedel.

Om du ska använda gödsel är det viktigt att du anpassar mängden efter banans behov, håller skyddsavstånd till vattendrag och inte sprider den på mark som är snötäckt, frusen eller för blöt. Mellan 1 november och 28 februari får du inte gödsla alls. Både gödsling och spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor