Normer för bostadskostnad och försörjning

Försörjningsstödet räknas ut efter en riksnorm. På Socialstyrelsens hemsida kan du se hur stor den aktuella riksnormen är.

Aktuell riksnorm försörjningsstöd

Kostnader för boende och vissa andra behov ligger utanför riksnormen, eftersom dessa kan variera beroende till exempel på var och hur du bor. I Uddevalla kommun gäller följande normer för bostadskostnad:

Normer för bostadskostnad 2023

Hushållsstorlek

Bostadskostnad

1-2 vuxna

5 650 kr/månad

1-2 vuxna + 1 barn

7 125 kronor per månad

1-2 vuxna + 2 barn

8 925  kronor per månad

1-2 vuxna och fler än 2 barn

8 925 + 1 800 per barn utöver 2


Beloppen avser kostnad före avdrag för eventuellt bostadsbidrag. Kostnad för uppvärmning är inkluderad. Hushållsel och bilplats/garage ingår inte.

Vid särskilda skäl kan en högre bostadskostnad beviljas.

En ökning av bostadskostnaden under tiden du erhåller socialbidrag godtas i regel inte.

För unga vuxna under 25 år tillämpas lägre nivåer för bostadskostnad. Kommunen stöttar som regel inte ungdomar till eget boende innan de fyllt 21 år. Undantag kan göras om det finns särskilda medicinska eller sociala skäl.

Mer information

Förslag på sidor