Funktionsnedsättning, funktionshinder

Många människor har olika former av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. För en del innebär det begränsningar i att leva ett aktivt och självständigt liv. Då kan det vara skönt att veta att det finns stöd att få inom Uddevalla kommun. Möjligheten att uppleva trygghet och stimulans finns för alla, om än i olika former.

Foto: Linda Svensson

Vem kan få hjälp?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, förvärvad hjärnskada eller andra fysiska eller psykiska hinder, kan få stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

Vissa vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan få stöd genom SoL, Socialtjänstlagen.

Sekretess

Vid kontakt med socialtjänsten skyddas du av Offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att vi har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

Har du frågor som rör äldre och personer med funktionsnedsättning?

Via vårt kontaktcenter kan du få svar på dina frågor som rör äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter

Telefon
0522-69 60 00

Mer information

Mer om Anhörigcentralen

Anhöriga

Mer om hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Mer om färdtjänst

Resor, transporter

Förslag på sidor