Stöd för lärande för hållbar utveckling i rollen som rektor

Karin Isaksson, rektor på Unnerödsskolan och tidigare Äsperödsskolan, medverkade som talare på Den globala skolans nationella seminarium på temat Rektors roll för ett framgångsrikt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Vad skiljer skolor som arbetar allmänt med förändringsprocesser från dem som riktat in sig på hållbar samhällsutveckling? Det finns ett starkt mandat i skolans styrdokument, och en stor förväntan från samhället, att svensk utbildning ger elever förutsättningar att under sin skoltid bidra till hållbarhet. Skolan har alltså uppdraget, men vilken roll har egentligen rektorn i arbetet? Vilka förutsättningar är viktiga att säkerställa inom skolans organisation? Varifrån får skolans ledning stöd och vägledning i sitt arbete att förverkliga hållbar utveckling i utbildning?

Karin var en av fyra rektorer som redogjorde för sina erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar. Det var slående hur lika deras erfarenheter och reflektioner var oavsett vilken skolform de är rektorer i och var i landet de befinner sig. Några av faktorerna de lyfte för att lyckas var:

 • Satsningar behöver vara långsiktiga satsningar, där förändringsprocesserna får ta tid,
 • Delaktighet och förankring i personalgruppen och hos elever,
 • Stöd och mandat både nerifrån och uppifrån,
 • Undervisningsteman som tar upp verkliga problem och utmaningar som engagerar eleverna

Förutom skolledare hade flera nationella aktörer bjudits in för att ta del av skolans behov och utmaningar. De som deltog var Skolinspektionen, Skolverket, Utbildningsdepartementet, Sveriges kommuner och landsting, Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund.

- Rektorernas presentationer var väldigt intressanta, engagerade och väl genomförda och utgjorde både viktig input för de nationella representanterna och inspiration för andra skolledare, säger skolutvecklare Helene Grantz, som närvarade vid seminariet.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300