Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på k-dagen den 28/10

Lärare på Sommarhemsskolan 7-9, Lagunen, Källan, Ramnerödsskolan 7-9 och enheten för modersmål och integration samlades under höstlovet för att arbeta med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Elevhälsans logopeder höll i dagens föreläsningar som innehöll språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt visuellt stöd. Lärarna arbetade sedan i tvärgrupper och tillsammans i sina arbetslag för att dela erfarenheter och fundera kring hur man kan utveckla arbetet vidare.

Utifrån utvärderingen framkom att man önskar ett tätare samarbete med studiehandledare och modersmålslärare. Vid diskussioner om användning av visuellt stöd lyftes att det görs en hel del i verksamheterna men att man behöver utöka med bland annat bildstöd under lektionerna. Därtill ser man vikten av en samsyn på skolan kring hur det visuella stödet används och att skapa en minsta gemensam nämnare.

- Vi uppskattade att få vara en del av k-dagen och vill passa på att lyfta att elevhälsans alla professioner kan bidra med kompetensutveckling vid centrala k-dagar, säger grundskolans logopeder Lina Holmén, Jessica Axelsson och Martina Carlsson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300