Forumspel - ett sätt att träna svåra begrepp

16 januari fick Hogstorps fyror lära sig om begreppet samtycke på ett nytt och spännande sätt. Klassen fick då besök av gymnasieeleven Linnea Forss som ledde några lektioner på temat samtycke med hjälp av så kallade forumspel. Lektionerna är en del av ett utvecklingsarbete om integritet och värdegrundsfrågor som hela Hogstorps skola deltar i.

Linnea Forss introducerade forumspel för klass 4 på Hogstorps skola.

Linnea Forss introducerade forumspel för klass 4 på Hogstorps skola.

Forumspel är en sorts rollspel med fokus på att hantera konflikter där publiken aktivt kan gå in i spelet för att ge förslag på konstruktiva lösningar. De förväntansfulla fyrorna fick efter några uppvärmande samarbetsövningar gruppvis ansvar för att spela upp en kort scen som relaterade till samtycke på något sätt. En av scenerna handlade om skojbråk, en annan om att kramas och en tredje om att komma överens om vad man ska göra när inte alla vill göra samma sak. Alla scener slutade i en olöst konflikt. Gruppen spelade först upp sin scen från början till slut. Därefter spelades scenen upp igen och då fick publiken möjlighet att ropa ”stopp” och träda in i rollspelet för att ge förslag på ett slut som löste problemet så att alla inblandade parter gav sitt samtycke och kände sig respekterade.

En klurig uppgift, men eleverna lyckades med Linneas stöd komma fram till många bra sätt att lösa konflikterna och inse att alla som var inblandade i konflikten – offret, förövaren och de som bara råkade vara i närheten – kunde ta en aktiv roll i hur konflikten skulle lösas.

Efter forumspelet berättade eleverna att de tyckte det var kul att få vara skådespelare och att de kände att de lärde sig mycket genom att få sätta sig in i nya situationer.

- Bra att få leva sig in i riktiga situationer och få veta hur man kan göra när man själv är utsatt, sa eleverna.

Även klassföreståndare Helen Olsson tyckte att forumspel verkade vara ett användbart verktyg för hur man kan utveckla förståelsen för begrepp hos eleverna.

- Jag tycker det var ett effektivt, lättsamt och roligt sätt att tydliggöra exempelvis begrepp som kan vara ”känsliga” att ta upp, sa Helen.

Inför forumspelet hade klassen fått svara på frågor om vad de visste om samtycke, och efteråt gjorde Linnea Forss några intervjuer för att se om eleverna utvecklat sin förståelse av begreppet. Enkäten, forumspelet och de efterföljande intervjuerna ingår i Linnea Forss gymnasiearbete på Estetiska programmet. Hennes frågeställning går ut på att undersöka om man kan använda så kallade forumspel som pedagogisk metod.

- Det var viktigt för mig att mitt gymnasiearbete skulle kunna påverka i en fråga som känns aktuell och angelägen. "Me too" har skapat en positiv våg i samhället och jag ville passa på att använda mig av det.

Utvecklingsarbetet på Hogstorps skola, som även pågår på tretton förskolor i kommunen, är ett samarbete med Hälsokällan Fyrbodal. Arbetet har pågått sedan i början av 2019. Arbetet går ut på att sammanställa gemensamma kunskaper och utveckla förhållningssätt och verktyg kring barns integritet. Syftet med projektet är att främja barn och ungas hälsa genom att stärka och utveckla förskolans och skolans arbete med barns integritet, som en del i ett våldspreventivt arbete. Projektet har beviljats medel från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

Läs mer på www.uddevalla.se/barnsintegritet


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300