Språkutvecklande verktyg från Mediapoolen

Mediapoolens kursansvarig Zahra Safaie tipsar om digitala verktyg som erbjuder eleverna en rik variation av sätt att lära språk.

Språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen. Genom språket kommunicerar vi, utvecklar ny kunskap, visar vad vi har förstått och lärt oss.

Att ge eleverna stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling är en av pedagogernas högsta uppdrag och inte bara språklärarnas. Detta innebär att pedagogerna i alla skolans ämnen behöver stötta elevernas ämnesspråkliga utveckling för att eleverna ska bli allt bättre på att använda de språkliga färdigheterna lyssna, tala, läsa och skriva för ämnet.

Språkutvecklande arbete kan skilja sig åt från ämne till ämne men det finns vissa kännetecken som är övergripande och generella. Till exempel att utgångspunkten för lärande ligger att skapa nyfikenhet, intresse och engagemang hos eleverna och att det behövs att ge varje elev de verktyg som passar hen och stötta vid behov.

Dessa verktyg kan skilja sig från elev till elev. Vi lär oss genom att läsa, se, lyssna, skriva och skapa, sätta allt i ett sammanhang och presentera det muntligt, skriftligt eller digitalt.

I Digital pedagogik, Mediapoolens portal för skolan, får eleverna oavsett sitt sätt att lära tillgång till olika medier:

Behöver du veta mer om Mediapoolens tjänster för ditt ämne och hur du och dina elever ska använda resurserna, hör av dig!

Visste du att du kan skaffa klasskonto för din undervisning för att kunna dela relaterade material till dina elever? Om inte, hittar du mer information under rubriken hjälp i Digital pedagogik.

Zahra Safaie, kursansvarig/platschef Mediapoolen Borås

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300