Så blir utvecklingssamtalet mer elevaktivt

Vi frågade några förstelärare om de bästa tipsen för att få ett givande och elevaktivt utvecklingssamtal. Eleverna måste få tid till att förbereda sig och ha tydliga ramar för samtalet för att med tiden kunna bli mer självständiga i att reflektera över sitt eget lärande, svarade pedagogerna.

Utvecklingssamtal pågår

Skolverket skriver att i de obligatoriska skolformerna ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Förskoleklassen ska bjuda in till samtal en gång per läsår.

Samtalet ska fokusera på:

 • kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och bedömnings- eller betygskritierier.
 • hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling.
 • ge eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång

Tips för ett elevaktivt utvecklingssamtal

Vi har frågat några förstelärare hur man tar vara på tiden och får till ett bra och elevaktivt utvecklingssamtal. Här är sammanfattning av deras svar.

 • Ge eleverna tid till att förbereda sitt samtal i dialog med pedagog. Ge feedback till elevernas tankar under arbetets gång.
 • Eleverna ska få tid att träna på att hålla sitt samtal så att de känner sig väl förberedda. Det brukar alltid vara lite nervöst för eleven att hälsa välkommen till samtalet.
 • Ge eleverna alternativ till vad de ska tänka på, till exempel faktorer som påverkar arbetsron och tydliga nedbrutna mål i de olika ämnena som eleverna ska arbeta för att nå. Använd Google presentation eller annat dokument med färdiga sidor där eleven har en färdig rubrik på varje sida att utgå ifrån. ”detta behöver jag fokusera extra på”, ”så här bidrar jag till arbetsro”, ”mina mål” med mera inför samtalet.
 • Viktigt att även fylla i ”munnarna” i Unikum, där får man en tydlig sammanfattning av trivsel.
 • Våra verktyg ska hjälpa eleverna till att bli mer självständiga i att utvärdera och reflektera över sitt eget lärande. Då kan både elever och vårdnadshavare se en tydlig progression i lärandet, och även i samtalet, under årens lopp.

Tack till förstelärare Anna Björk på Ljungskileskolan, Ulrika Löf Matsson och Helena Svensson på Unnerödsskolan för att ni ville dela era tips!

Kategori

Grundskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300