Mobilfri skoldag ger goda effekter på trygghet och studiero

Eleverna är mer sociala på rasterna, koncentrationen på lektionerna har ökat och kränkningsanmälningarna som rör sociala medier har blivit färre. Detta är några av de positiva effekter av mobilfri skoldag som Västerskolans personal har uppmärksammat. Framgångsfaktorer i arbetet är att all personal hjälps åt och att eleverna förstår anledningarna bakom förbudet.

Elever som är glada

Eleverna på Västerskolan är mer sociala med varandra när mobiltelefoner inte används under skoldagen.

 

På Västerskolan har arbetet med mobilfri skola redan pågått ett år. Emelie Sjögren som är socialpedagog på Västerskolan berättar att

-Vi har upplevt att eleverna är mer sociala med varandra på rasterna och att eleverna kan fokusera mer på lektionerna utan att bli störda av mobilerna. Vi upplever att andra året blivit lättare med telefoninsamlingen och att det börjar bli mer och mer en rutin för eleverna också.

Den tydligaste positiva effekten, berättar Emelie, är ett minskat antal kränkningsanmälningar.

- Vi har i stort sett inga kränkningsärenden som sker på sociala medier och inte heller att det följer med hemifrån till skolan.

Utmaningarna för lärarna är att eleverna kan lämna in andra telefoner än de som de använder men det upplevs inte vara så stort problem. Eleverna själva har uttryckt att de tycker att det kan bli långtråkigt utan sina telefoner vid långa raster och att det kan vara svårt att ha koll på sina kompisar.

För att lyckas med reglerna nämner Emelie två viktiga komponenter.

- Det som är viktigt är att hela personalstyrkan agerar och arbetar för att fullfölja regeln om mobilfri skola och att vi alla försöker att göra likadant. Det är även viktigt att göra eleverna uppmärksammade på och få insikt om hur mobiler kan störa ens koncentration.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300