Lucka 6 : Flera sätt att levandegöra ett ämne:

Att skapa motivation med arbetsområdet medeltiden.

Marita Viktorsson, förstelärare på Bokenäs skola berättar om hur hon skapade motivation och engegemang hos eleverna genom flera olika kulturella uttryckssätt inom ett ämnesområde i årskurs 5.

Ett av målen för klassen var att skapa en lättläst, inspirerande faktabok som kunde läsas av andra elever för att lära sig om medeltiden. Resultatet blev en fantastisk bok skapad av 32 elever som har publicerats i skolbibliotekskatalogen. Boken vann ett pris från bokförlaget Hegas som en spinoff på inspirerande faktaböcker. Du kan ta del av boken här: Welib - Medeltiden en faktabok av % Bokenäs skola.

Eleverna fick också göra en pilgrimsvandring i samverkan med Svenska kyrkan samt ta del av Bohusläns museum föreläsning om Bokenäs gamla kyrka.

Bokenäs kyrka port

Spår av medeltiden, port till Bokenäs kyrka

Marita berättar: Att skriva en historiebok om medeltiden med samlade faktatexter av elever på Bokenäs skola var egentligen en självklarhet. Vi har medeltiden inpå knuten, ja faktiskt ända in i klassrummet blickar vi ut mot Bohusläns bäst bevarade vitkalkade medeltida kyrka från 1100-talet.

Genom att skriva en faktatext om något som faktiskt hänt med säkra källor, kändes det mer genomförbart för många elever som inte alltid känner sig bekväma med att skriva påhittade berättelser.

Eleverna blev inspirerade av sin närmiljö, fick se faktafilmer, marineras av olika texter både skönlitterära och faktaböcker vilket gjorde att samtliga elever kom igång. När de också fick välja intresseområde själva blev skrivandet mer viktigt för varje enskild elev. I boken skrevs flera texter inom samma område, om bönder på medeltiden, pesten samt Stockholms blodbad. En del innehåll blev lika men flera fokuserade på olika fakta inom ett område. En del elever valde att lyssna på Historierummet för barn P3 Historia och fick med sig jättemycket kunskaper därifrån som de kunde använda när de skrev med egna ord.

I starten av arbetsområdet hade vi en genomgång av hur faktatexter skiljer sig från skönlitterärt skrivna texter. Genomgången gav många möjligheter att förklara ord och begrepp. Elevernas texter illustrerades tillsammans med bildlärare Cecilia Myrehag.

En ytterligare morot till skrivande som styrde entusiasmen hos elverna vara att boken skulle läsas för eller tillsammans med klassens fadderbarn samt andra yngre elever. Andra mottagare var föräldrar, syskon, anhöriga och skolpersonal.

Samarbeten

I arbetet bjöd Marita in en etnolog och arkeolog från Bohusläns museum som följde med ut i markerna runt skolan och visade spår av medeltiden. En avslutande aktivitet var att klassen fick göra en pilgrimsvandring fem km längs den snart 1000-åriga vältrampade kyrkstigen genom skogar och till en sjö som de badade i. Vandringen gick ända till Dragsmark klosterruin. Pilgrimsvandringen gjordes, för de som vågade och verkligen ville få in känslan, utklädda i medeltida kåpor. Entusiastiskt letades det vandringstavar. En del hade med sig stavar hemifrån. Vandringen genomfördes med församlingens diakon som också kunde berätta om växter som förmodligen hade odlats vid klostret när det var igång under medeltiden. Eleverna fick även pröva på vad en övning i meditation innebar. Under vandringen visade idrottslärare Anneli Sonnius orientering och kartor.

En annan viktig samarbetspartner, Jennie Högberg, skolbibliotekarie har gjort arbetet med boken möjlig och hjälpte till att samla litteratur och hålla korta föredrag om källkritik. Redan i startskedet skrevs listor på faktaböcker och skönlitteratur som vi kunde använda. Vi kunde därför också läsa och lyssna på litteratur som ytterligare levandegjorde medeltiden och hjälpas åt med formerna för boksamtal.

Noterat av skolbibliotekarie Jennie: Ibland tror vi att det är nya fräscha böcker som mest inspirerar till lust att läsa. Men detta projekt om medeltiden tydliggjorde att inspiration får vi också från engagerade lärare, att göra något på riktigt och angripa ett ämne med flera olika ingångar. För eleverna blev det naturligt att titta i faktaböckerna och läsa de skönlitterära böckerna på temat medeltiden. Böckerna var en del, ett verktyg i hela arbetssättet. När eleverna inte förstod böckerna kunde vi fånga upp detta i boksamtalen. Som exempel lästes boken Sketna Gertrud med behållning av en elev. En bok som troligen inte skulle ha valts av eleverna själva när den bara står i bokhyllan. Att arbeta på detta sätt är ett bra exempel på att använda skolbiblioteket i undervisningen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300