Projekt ska fortsätta utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet

Bokenäs och Hogstorps skola samt fyra förskolor deltar i ett våldsförebyggande projekt tillsammans med Hälsokällan Fyrbodal. Att göra barn uppmärksamma på sina rättigheter och stärka goda förhållningssätt i förskolor, skolor och fritidshem är några av projektets syften.

Logotyp för projektet en vardag fri från våld

Projektet heter formellt Tidiga våldsförebyggande insatser i förskola, skola och fritidshem – rätten till en vardag fri från våld 2.0. Projektet har fått finansiering av Jämställdhetsmyndigheten under 2023-2024. Projektmedlen ska gå till att tillsammans med förskolor, skolor och fritidshem utveckla det tidiga våldsförebyggande arbetet.

Satsningen bygger på tidigare utvecklingsarbete

Satsningen bygger vidare på det framgångsrika arbete med barns integritet i förskola och skola som genomfördes 2019-2020. Den primära målgruppen är barn, personal och vårdnadshavare på förskolorna, skolorna och fritidshemmen i Uddevalla samt i Tanum. Tanken är att arbeta på djupet för att sedan sprida goda exempel. Projektet pågår alltså mitt bland de som är närmast barnen på förskolor och skolor. Projektet följs av forskare på Högskolan Väst.

Flera delar i projektet

Genom att barn och elever möts av undervisning som stärker dem som rättighetsbärare, samt genom att vuxna är förebilder med ett förhållningssätt som stödjer det våldsförebyggande arbetet, skapas trygga miljöer på förskolorna, skolorna och fritidshemmen. För att skapa en miljö på förskolor och i skolor som är fri från våld kommer projektet att ta avstamp i flera olika pusselbitar. Dessa är :

 • jämställdhet
 • normkreativitet
 • barns integritet
 • våld
 • våldsprevention

Föreläsning med Nina Rung startar projektet

Nina Rung är kriminolog, debattör och föreläsare. Hon har en bakgrund som utredare vid Stockholmspolisen och har profilerat sig som debattör mot våld och patriarkala samhällsstrukturer. Den 30 januari föreläser Nina Rung för personal i förskola, skola och fritidshem i Uddevalla.

Podd om projektet

Förutom arbetet på förskolor och skolor vill Hälsokällan Fyrbodal skapa opinion för att få fler att inse nyttan och nödvändigheten med att arbeta våldspreventivt. För att sprida vidare insikterna och berätta om hur det går framåt i projektet har projektgruppen startat en podd, där kan du lyssna på samtal som belyser och engagerar. Första avsnittet är just med Nina Rung och kommer sändas i februari från plattformar där poddar sänds.

 

Läs mer om projektet på Fyrbodal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300