Föreläsning med Nina Rung inledde nytt våldsförebyggande projekt

Tisdagen den 30 januari höll kriminolog, debattör och föreläsare Nina Rung en inspirerande föreläsning på Källdalsskolan i Uddevalla, riktad till personal inom förskola, skola och fritidshem. - Så länge världen ser ut som den gör behövs genuspedagogik, säger Nina Rung.

Nina Rung

Evenemanget markerade starten på projektet "Tidiga våldsförebyggande insatser i förskola, skola och fritidshem – rätten till en vardag fri från våld." som bygger på ett tidigare projekt i kommunens förskolor och skolor om barns integritet.

Nina Rung, som tidigare arbetat som utredare vid Stockholmspolisen, har profilerat sig som en stark röst mot våld och patriarkala samhällsstrukturer. Hon lyfter fram vikten av att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn genom att integrera våldsförebyggande insatser i bland annat skolmiljön.

Koppling mellan snäva normer och våld

Under föreläsningen berättade Rung om konsekvenserna av olika former av våld och hur det kan ge livslång påverkan på barn och familjer. Det finns en tydlig koppling mellan mäns stereotypa uppfattningar om kön och våldsutövande, menar Rung. Utifrån det betonade hon att genuspedagogik, förskole- och skolpersonalens medvetna arbete kring normer och jämställdhet, är enormt viktig. Hon betonade också att personalen nära barn och elever måste bli skickliga på att upptäcka varningstecken på våldsutsatthet och försummelse, för att i tidigt skede kunna förhindra våldets skadeverkningar.

- Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men långt ifrån helt jämställt, påpekade Rung, och gav konkreta exempel på brister utifrån de sex jämställdhetspolitiska delmålen som bland annat handlar om ekonomi, hälsa och utbildning.

Uppskattad föreläsning

Katharina Wikström, rektor för Bokenäs skola, var en av dem som lyssnade till föreläsningen. Hon tycker att föreläsningen presenterade kalla fakta men samtidigt ingav hopp.

- Otroligt inspirerande och tankeväckande föreläsning som berör ditt sinne och hjärta på djupet. Med sin retoriska förmåga tar Nina med dig på en perspektivresa som beskriver olika avgörande parametrar som kan främja ett samhälle för alla som är fritt från våld. Så värd att lyssna på! säger Katharina.

Utveckla det våldspreventiva arbetssättet

Det är Hälsokällan Fyrbodal som driver projektet tillsammans med förskolorna Kreatören, Bokenäs, Norgården, Hogstorp samt Bokenäs och Hogstorps skola. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten under 2023-2024 och fokuserar på att utveckla metoder för ett våldspreventivt arbetssätt kopplat till de nya skrivningarna kring sexualitet, samtycke och relationer i läroplanen.

- Genom att utbilda personal och involvera vårdnadshavare i det våldsförebyggande arbetet skapar vi medvetna vuxna som kan upptäcka och hantera våld och våldsutsatta barn, säger Siren Linde, Jessica Svensson och Pernilla Forss som är projektledare från Hälsokällan Fyrbodal. Målet är att skapa trygga miljöer på förskolor, skolor och fritidshem samt främja jämställdhet och minska antalet våldsutsatta och våldsutövare.

Läs mer

Läs mer på Hälsokällans webbplats

Läs om projektet Barns integritet

Nina Rung föreläser

Nina Rung listar viktiga våldsförebyggande åtgärder.

Bild på de tre projektledarna och Nina Rung

Från vänster: Pernilla Forss, Jessica Svensson, Nina Rung och Siren Linde.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300